Polirinia

Polirinia: en mycket mäktig stadsstad under antiken med ett läge som erbjuder en fantastisk utsikt över två kuster

Polirinia var en gammal stadsstat, på sin tid känd över hela Kreta, som dominerade i regionen på västkusten av Kreta.

Idag, nära resterna av den antika staden Polirinia, lägger homonyma Polirinia by, som en påminnelse om dess stora förflutna.


Polirinia – en stad byggd för att hålla

Forntida Polirinia byggdes på toppen av en hög kulle – över 400 meter hög. Stadens placering gör att man har en utsökt vy över det omgivande området.

Staden var starkt befäst – många historiker tror att det var den mest befästa staden på Kreta. Spår av detta är fortfarande idag synliga i Polirinia.

Namnet “Polirinia” kommer från de grekiska orden “poly”, vilket betyder många och “renea”, som betyder får. Namnet antyder att den huvudsakliga inkomstkällan för invånarna i Polirinia var boskapsskötsel. Detta var nog i den allra första början, för historiskt sett var staden och dess människor mycket krigiska. Krigarna av Polirinia var mycket duktiga – man brukar säga att Polirinia var Kretas Sparta.

Bortsett från deras krigiska förmågor, var invånarna i gamla Polirinia även duktiga handelsmän också. Det finns historiska belägg för att ett av de viktigaste yrkena hos lokalbefolkningen var byggandet av och handel med vapen – det var bla detta som förde välstånd till staden. Den forntida staden Polirinia var så rik att den gav ut ett eget mynt, som på ena sidan visade stadens symbol; ett tjurhuvud.

När det gäller religion så dyrkades framför allt två gudinnor i Polirinia: Artemis och Athena. Under utgrävningarna fann man ett tempel tillägnat Artemis vid akropolis i Polirinia. Vidare hittades antika mynt som avbildade gudinnan Athena som en krigare, med en hjälm och ett spjut i handen.


Den turbulenta historien om det gamla Polirinia

Polirinia var en gammal stadsstat med stor makt. Men detsamma kunde man säga om den angränsande stadstaten i öster, Kydonia, som var baserad nära Chania stad. I själva verket var Kydonia än mer kraftfull än Polirinia.

Under antiken möttes Kydonia och det forntida Polirinia många gånger i strid. Generellt var strider mellan stadsstater vanliga och ofta förekommande i antikens Kreta, dess huvudsakliga motivering var territoriella anspråk och konkurrens om naturresurser.

Polirinia grundades under den arkaiska perioden Achaeansen. Staden blomstrade under den antika grekiska perioden, men slagsmål var som sagt vanligt, särskilt med Kydonia stad. Enligt vissa källor stannade Agamemnon här i Polirinia med sin flotta, när de återvände från Troja, för att göra en uppoffring.

När romarna kom till Kreta, agerade Polirinia snabbt och strategiskt och bildade en allians med dem. Detta gav dem en fördel gentemot sin granne och ärkefiende Kydonia stad. Under den romerska perioden blomstrade även de två hamnarna i staden, Falasarna och Kissamos. Efterhand flyttade centrum för verksamheten från Polirinia till Kissamos.

Polirinia var också en framstående stad under de bysantinska åren, men det var också under denna historiska period som staden Polirinia småningom övergavs. Polirinias befästningar användes dock ytterligare i många århundraden. Polirinias stadsmurar användes och förbättrades av venetianarna. Ett annat anmärkningsvärt faktum är att många av resterna av antikens Polirinia användes som byggmaterial för byggandet av den nuvarande byn Polirinia.

Polirinia var en berömd stadsstat i den antika grekiska världen, som lyckades blomstra i mer än tusen år, främst på grund av dess invånares krigiska förmåga. Även om resterna av den antika staden inte är lika imponerande som många andra antika städer på Kreta, kan ett besök i Polirinia rekommenderas – inte bara för stadens rika historia, men också för den hisnande utsikten av den nordvästra delen av ön.


Back to the Traveller’s Guide to Chania >>73014 Agia Marina, Kydonias Chanion
Tel: +30 28210 83700 RESERVATIONS +30 28210 68581 Fax: +30 28210 68910, 83710
Copyright © 2010 - 2019 Gee Dee's SA · All Rights Reserved | Villkor för Användning | Sekretesspolicy   G.T.O. (E.O.T) No: 1042K032A0010801