Dji 00002 Volley mg 7421 Dji 00009 One-bedroom-apartment Night-view-1 Dji 0088 One-bedroom-apartment3 Dji 00021 mg 7387 Dji 00003 Dji 0046 Dji 0096 Dji 0066 Dji 0018 mg 7457-2 Dji 0021 mg 7440 Dji 0062 Dji 00038 mg 7321-2 Dji 00029 mg 7383-2 Tv-room Restaurant Dji 0031 Reception Studio Dji 0094 Dji 0051 Studio2 Dji 00002 Volley mg 7421 Dji 00009 One-bedroom-apartment Night-view-1 Dji 0088 One-bedroom-apartment3 Dji 00021 mg 7387 Dji 00003 Dji 0046 Dji 0096 Dji 0066 Dji 0018 mg 7457-2 Dji 0021 mg 7440 Dji 0062 Dji 00038 mg 7321-2 Dji 00029 mg 7383-2 Tv-room Restaurant Dji 0031 Reception Studio Dji 0094 Dji 0051 Studio2 Dji 00002 Volley mg 7421 Dji 00009 One-bedroom-apartment Night-view-1 Dji 0088 One-bedroom-apartment3 Dji 00021 mg 7387 Dji 00003 Dji 0046 Dji 0096 Dji 0066 Dji 0018 mg 7457-2 Dji 0021 mg 7440 Dji 0062 Dji 00038 mg 7321-2 Dji 00029 mg 7383-2 Tv-room Restaurant Dji 0031 Reception Studio Dji 0094 Dji 0051 Studio2

Villkor för Användning

Läs dessa villkor noga innan du använder denna webbplats. Genom att använda denna webbplats visar att du accepterar dessa villkor.

Denna webbplats ägs och drivs av Gee Dee’s SA. Allt skisserat innehåll som visas på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, text, grafik, fotografier, bilder, illustrationer och programvara (“Innehåll”), ägs av Gee Dee’s SA

Alla delar av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till dess allmänna utformning och innehåll, skyddas av upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken och andra lagar som rör immateriella rättigheter. Förutom vad som uttryckligen tillåts, får ingen del av denna webbplats eller dess innehåll kopieras eller återutsändas på något sätt och denna webbplats, dess innehåll och närstående rättigheter är och förblir Gee Dee’s SA:s exklusiva egendom eller dess licensgivare, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Du accepterar att ersätta Gee Dee’s SA, dess dotterbolag och licensgivare mot alla förluster, utgifter, kostnader eller skador oavsett orsaken till förlusten om du förorsakat det på grund av din obehöriga användning av innehållet och dess närstående rättigheter.

Om du tillåter oss att skicka reklammaterial, kan vi göra det antingen via den e-post / de e-postadresser som du angav vid registrering eller då du angav faktureringsinformation. Från tid till annan kan vi meddela dig om specialerbjudanden, nya produkter eller tjänster, eller annan information som kan intressera dig. Vi kommer inte att skicka dig information om du uttryckligen har informerat oss att du inte vill ta emot sådant material.

När du gör en bokning på denna websida, lägger vi en textfil, en så kallad “cookie” i webbläsarens katalog på din dators hårddisk. En cookie är en liten bit information som en webbsida kan lagra på din webbläsare och senare hämta. Cookien kan inte läsas av någon annan webbplats än den där cookien inrättades.

Cookies möjliggör denna webbplats att ta emot den information du har samtyckt till och möjliggör ett framgångsrikt slutförande av din bokning.

Vi använder inte cookies för att granska dina surfvanor före eller efter att ha lämnat denna webbplats.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” och Gee Dee’s SA utesluter den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag någon garanti, uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Funktionerna förkroppsligade på den här webbplatsen kan inte garanteras vara utan tekniska problem eller utan fel. Du, inte Gee Dee’s SA, tar på dig hela kostnaden för nödvändig service, reparation eller korrigering på grund av din användning av denna webbplats.

Varken Gee Dee’s SA eller dess chefer, anställda, licensgivare, innehållsleverantörer, samarbetspartners eller andra företrädare är ansvariga för skador av något slag (inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, direkt, indirekt, kompenserande, följdskador, exemplarisk, särskilda, tillfälliga eller straffskadestånd) till följd av din användning av, din oförmåga att använda, eller utförandet av denna webbplats eller innehållet.

När det gäller länkar till andra webbplatser från denna webbplats, är Gee Dee’s SA inte ansvarig för dessa andra webbplatser som är utanför Gee Dee´s kontroll och vi är inte ansvariga för innehåll som finns på någon sådan webbplats eller någon förlust som du erfarit i samband med din användning av sådana webbplatser. Du avstår från alla anspråk mot Gee Dee’s SA om införandet av länkar till externa webbplatser eller din användning av dessa webbplatser.

Gee Dee’s SA använder rimliga ansträngningar för att säkerställa tillförlitlighet, riktighet och tillförlitlighet, men vi ger inga löften eller garantier angående innehållets riktighet, korrekthet eller tillförlitlighet.

Dessa användarvillkor regleras av lagstiftningen i Grekland, vars domstolar är domstolar med exklusiv behörighet.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor, villkoren för bokning, integritetspolicyn, de priser och den information som visas på denna webbplats utan föregående meddelande.73014 Agia Marina, Kydonias Chanion
Tel: +30 28210 83700 RESERVATIONS +30 28210 68581 Fax: +30 28210 68910, 83710
Copyright © 2010 - 2019 Gee Dee's SA · All Rights Reserved | Villkor för Användning | Sekretesspolicy   G.T.O. (E.O.T) No: 1042K032A0010801